28 oktoober 2020

Eesti 200 - uue põlvkonna erakond

Selguse huvides pean ära õiendama ühe uudise - astusin erakonna Eesti 200 liikmeks. Miks ma seda tegin ja mis edasi juhtuma hakkab, sellest nüüd lähemalt.

Mingi erakonnaga liitumise vajadust tundsin juba ammu, ent ükski ei tundunud piisavalt kodune. Peamiseks tõrkeks oli soov säilitada vaba kodaniku staatus, mis minu silmis on väärtus omaette. 

Eesti 200 erakonna näol leidsin kodanike ühenduse, kelle suhtumine ja eesmärgid ühtisid parimal võimalikul moel minu omadega. Kirsiks koogil - ma ei tunne ennast ahistatuna ega piiratuna, ma olen endiselt vaba kodanik.

---

Tulevik ei ole lihtsalt see mis juhtub, vaid see, milles sina osaled. Mõistagi, paljugi juhtub sõltumata sinu toimetamistest. Mina teen omalt poolt panuse sellele, et teen mis võimalik, tulgu siis mis tuleb. Küsimus ette - kumbal juhul on kahetsus suurem, kas siis kui tegid mis suutsid ja kõik nurjus, või siis kui ei teinud midagi, kuniks tekib kahtlus, et oleks saanud paremini kui oleks teinud. Veelkord, mina panustan tegutsemisele.

Meie noored on sündinud riigis, mis on vaba ja avatud maailmale. Jäägu meist kaugele pärsitus, mis jälitab meid siiani 'õndsa' Nõukogude võimu ajast. Las noored õitsegu, las nad tegutsegu - või mis, et pigem olgu nad nagu meie, vanad kännud, kohitsetud algatusvõimest ja julgusest?

Tulevik on see, mis sünnib järgmine aasta, samuti see mis sünnib 10 aasta pärast, samuti see mis sünnib 100 aasta pärast. Jah, ka mina tahaks juba järgmine aasta rohkem hüvesid ja vähem maksusid. See on võimalik, võtkem vaid laenu. Aga tulevik on ka meie noortel, kes peavad vähema tööjõuga üleval pidama suuremat hulka pensionäre kui täna. Millise soovituse me neile jätame?

Meie riigi ja rahvuse püsima jäämiseks on parimaks võimaluseks haridus, täpsemini selle kvaliteet. Üksnes nii suudavad tänased noored täita neile pandud ootuse. Lisaks peavad noored igal sammul tunnetama, et kogu riik, kogu rahvas on neid toetamas, neid ja nende isiklikke eesmärke oluliseks pidades.

 ---

Blogi tuleviku seisukohalt pole mul vähimatki kavatsust seda muuta erakonna häälekandjaks. See oli ja jääb minu kui eraisiku, kui kodaniku arvamuse viimaseks kantsiks. Kui ma ka peaks mõnda erakonnaga seotud teemat kajastama, siis on see erandlik ja kaaluka põhjusega.

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar